NEWS

ok3

DA IZPIT USPEŠNO OPRAVIŠ V POLETNEM ROKU...ok3

SE MORAŠ DOBRO POSVETITI ŠTUDIJU V ZIMSKEM ČASU....

Ponudba ok3 je namenjena vsem tistim kolesarjem, ki so pozimi, žal, primorani odložiti svoje kolo zaradi neugodnih vremenskih razmer. Ti kolesarji se ponavadi odločajo za vadbo v fitnesu ali pa za podobne aktivnosti in se s tem odpovedo treniranju na kolesu, saj ponavadi trening na trenažerju ni posebno vabljiv in priljubljen in zato smatran za nezabavnega.

Z metodo ok3 je trening vedno pisan na kožo posamezniku in vedno pod kontrolo, čeprav se vse dogaja na razdaljo. S tehnologijo, ki nam je dandanes na razpolago in z računalniškimi programi, ki smo jih pripravili, zagotavljamo športniku, ki trenira po metodi ok3, profesionalen pristop. Pri načrtovanju treninga upoštevamo zmogljivosti in zastavljene cilje posameznika.

Vse to za ceno, ki je primerljiva mesečnini fitnes centra.

ok3 si je zastavil nalogo, da omogoči komurkoli trening na tranežarju s primernim vadbenim programom.

Z metodo ok3 je trening v zimskih mesecih podoben treningu v naravnem okolju, na cesti, saj je s trenažerjem Tacx z računalniško povezavo možno trenirati izredno profesionalno pa tudi opraviti zahteven trening ali sproščujočo vožnjo na virtualnih ali realnih progah in to individualno ali skupinsko.

ok3 nudi treniranje na profesionalnih trenažerjih, ki omogočajo stalen vpogled na izraženo moč. Ta podatek, skupno s srčnim utripom, omogoča stalen nadzor nad realnim učinkom posameznega treninga.

Metoda ok3 upošteva osnovno pravilo kolesarskega treninga, t.j. vsaj 3 tedenski treningi, a ne več kot 3 zaporedni treningi. Če torej upoštevaš to pravilo, si ok oz. si ok3.

Trenutno poteka ponudba ok3 po e-pošti; vsak vadeči prejme na začetku tedna po e-pošti obrazec z opisom treninga; po istem sistemu ob koncu tedna vrne file opravljenih treningov na svojem trenažerju Tacx. ok3 preveri pravilnost izvedbe opravljenega dela in oceni opravljeno delo. S tem je v stanju razumeti, ali poteka vse v redu in če je trening primeren oz. če je morebiti prišlo do kakega problema (pretreniranost, utrujenost, itd.).

V določenih primerih je potreben tudi zdravniški posvet, ki ga opravijo zdravniki medicine športa iz Wellnesslab-a.

Velika prednost tega sistema je možnost monitoraže napredka, predvsem pa možnost sprotnih popravkov morebitnih problemov.

V kratkem bo možno koristiti usluge ok3 direktno na portalu: vsakdo, ki bo prisopil k metodi ok3, bo imel dostop do programov treningov ok3 enostavno s povezavo na portal ok3 in vstop v svoj osebni prostor, kjer bo lahko prenesel na svoj računalnik file novih treningov, naložil file opravljenih treningov in si lahko ogledal razne grafikone analiz treningov. Na portalu bo mogoče dobiti razne informacije, možna pa bo primerjava z drugimi vadečemi, možno bo prejeti nasvete in navodila sodelavcev ok3.

Na skupinskih pripravah so treningi prilagojeni pripravljenosti vsakega udeleženca. Trenira se v skupini na izbranih in preverjenih trasah. Treningom sledi spremno vozilo, kar omogoča trenerju, da sproti preverja in daje tehnična navodila, trening v skupini pa omogoča tudi izboljšavo taktičnih  veščin, ki pridejo v poštev med dirkami (dvojna kolona, pahljača, vožnja za vozilom, itd.).